​Informatie over aanpassing dienstverlening vanwege het Coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt ook Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg extra maatregelen. De gezondheid van nabestaanden, belangstellenden en onze medewerkers willen wij zoveel mogelijk beschermen. Daarom is onze dienstverlening op een aantal punten aangepast.
Wij volgen daarbij zo veel mogelijk de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de veiligheidsregio’s en brancheorganisaties.
Binnen die richtlijnen zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van nabestaanden in de kwetsbare situaties rond een overlijden, maar de maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het verloop van de uitvaart. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
 
Hieronder vindt u de aanpassingen:
 
Het regelgesprek door de uitvaartverzorgsters vindt in principe plaats bij de families thuis. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand mogelijk zijn en mag geen van de aanwezigen verkoudheidsklachten hebben. Ook kan een regelgesprek in overleg met de familie plaatsvinden in een uitvaartcentrum.
In geval van een overlijden door het coronavirus zal het regelgesprek telefonisch plaatsvinden.
Dit kan ook via Skype, WhatsApp of FaceTime. De afspraken zullen per e-mail worden bevestigd.
 
De laatste zorg van de overledene zal worden gedaan door het zorgteam van Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg zonder aanwezigheid van nabestaanden.
Indien er geen passende thuissituatie is om de overledene daar te verzorgen, dan zullen wij de verzorging in een uitvaartcentrum doen.
 
Wanneer een overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum is het belangrijk ook dan minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen nabestaanden en het zorgteam van Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg.
 
Een thuisopbaring is mogelijk. De opbaring zal worden gedaan door het zorgteam van Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg. Nabestaanden worden geacht hierbij minimaal 1,5 meter afstand te houden.
 
Bij de dagelijkse controles van de overleden bij een thuisopbaring verzoeken wij de nabestaanden  om de 1,5 meter afstand in acht te houden. 
 
Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn onder de voorwaarde dat de ruimte waar het afscheid plaatsvindt het toelaat dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden. Per ruimte, kan het aantal personen dat maximaal aanwezig mag zijn verschillend zijn. Onze uitvaartverzorgsters zullen u informeren hierover tijdens het regelgesprek. Familie/nabestaanden kunnen zelf aangeven wie er uitgenodigd zullen worden.
Van het afscheid/de plechtigheid kan een opname worden gemaakt indien dit mogelijk is in de afscheidslocatie.
Ook kan het afscheid via een livestream worden gevolgd; ook hier geldt: Als dit in de locatie mogelijk is.
 
Als alternatief voor handen schudden kunt u denken aan:
–        Hand op het hart
–        Handen tegen elkaar aan samen brengen bij het hart
–        Een handkus of
–        Een knikje.
 
Er mogen consumpties worden verstrekt. Wij verzoeken u om de richtlijnen op te volgen in de betreffende afscheidslocatie over hoe het verstrekken van consumpties is geregeld.
 
Condoleances houden in uitvaartcentra en crematoria is mogelijk. Onze uitvaartverzorgsters zullen uw wensen en de mogelijkheden hiervoor met u bespreken.
Bij de uitvaartcentra zijn desinfectie-zuilen met alcohol dispensers aanwezig.
Ook de looproute wordt aangegeven, zodat de 1,5 afstand gegarandeerd kan blijven.
 
Bij alle uitvaarten adviseren wij een online condoleanceregister. Dat bieden wij altijd gratis aan via onze website: www.ritafeld.nl/condoleren .
Het is onduidelijk of het fysiek schrijven in een condoleanceboek een bron van besmetting kan zijn. Daarom zullen er niet automatisch boeken worden neergelegd, maar alleen in overleg met nabestaanden en opdrachtgevers. In uitvaartcentra, crematoria en bij condoleances op andere locaties zullen wij desgewenst voorzieningen treffen om het inschrijven in een condoleanceboek zo veilig mogelijk te laten verlopen met genoeg afstand en ‘schone’ pennen.
Registratie van belangstellenden: In verband met het bron- en contactonderzoek door de GGD, worden de aanwezigen verzocht om bij binnenkomst, in één van onze locatie, een registratieformulier in te vullen. Deze gegevens zullen wij, conform de richtlijnen, zorgvuldig 14 dagen bewaren en daarna worden de gegevens vernietigd.
Mondkapjes/mondmasker advies: We volgen de aanwijzingen van de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s. Alle aanwezigen wordt dringend verzocht een mondmasker te dragen in de publieke binnenruimtes. Nabestaanden en belangstellenden vragen we bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsing door uitvaartcentra en crematoria een mondkapje te dragen. Als men zit in aula of horeca hoeft dit niet. 
Onze medewerkers dragen zo veel mogelijk ook een mondmasker.   
Wij verzoeken u nabestaanden en belangstellenden hierover te informeren en te vragen om een eigen mondmasker mee te nemen.
 
In een rouwauto mag geen bijrijder meerijden en geen nabestaande.
 
Volgauto’s: In de volgauto is het niet mogelijk om als passagier naast de chauffeur te zitten.
In onze 7-persoons volgauto mogen maximaal 6 personen meerijden, mits deze uit één gezin komen. Wij hebben onze volgauto’s voorzien van een plastic scherm tussen de chauffeur en nabestaanden. Dit scherm voldoet aan de hiervoor gestelde veiligheidsnormen.
Het dragen van een mondmasker is dan ook niet verplicht voor de nabestaanden in de volgauto. Bij het in- en uitstappen zal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden. De chauffeur opent de portieren en doet een stap naar achteren zodat de nabestaanden kunnen instappen.
Onze 4-persoons volgauto wordt op dit moment niet meer ingezet.  
 
Onze uitvaartverzorgsters zullen dagelijks telefonisch contact onderhouden.
Zij zullen u begeleiden en u adviseren over de wijze van afscheid nemen.
 
Bovenstaande regels en aanpassingen zijn van grote invloed op de manier waarop u afscheid kunt nemen van uw dierbare. Er zijn beperkingen en dat kan voor u als nabestaanden heel verdrietig zijn. De uitvaart verloopt mogelijk anders dan u zich had voorgesteld of had gewenst.
De situatie rond het coronavirus is voor ons allen zeer ingrijpend. Maar ook binnen deze moeilijke omstandigheden proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn en een mooi en passend afscheid te verzorgen.
 
Indien u nog vragen heeft kunt u 24/7 contact met ons opnemen:
 
Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg
 
info@ritafeld.nl
Tel.nr.: 0229-591784
 
 
 
 
Laatste wijziging: 9 november 2020
 

Delen: